Τελευταία Ενημέρωση στις 28-Μαρ-2024
Ημερομηνία Έναρξης 28-Μαρ-2024

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές της Παπάζογλου Άννας, Δημητρίου Δρίτσα 5, Κυκλάδες/Νότιο Αιγαίο 84100, Ελλάδα, email: [email protected], τηλέφωνο: 6940908198 σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας (https://thepsychologist4u.gr). (η “Υπηρεσία”). Με την πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τα ίδια, παρακαλούμε να μην προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.
Μπορεί να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα είναι αποτελεσματική 180 ημέρες από τότε που η αναθεωρημένη Πολιτική αναρτάται στην Υπηρεσία και η συνεχής πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας μετά από τέτοιο χρονικό διάστημα θα συνιστά την αποδοχή σας της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Συνεπώς, συνιστούμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Πληροφορίες που Συλλέγουμε:
Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

Όνομα
Email
Κινητό

Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Σας:
Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

Μάρκετινγκ / Προωθητικές δράσεις
Διαχείριση παραγγελίας πελάτη
Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε συγκατάθεση και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας και τότε, μόνο για τον/τους σκοπό(ούς) για τον οποίο δώσατε συγκατάθεση, εκτός εάν απαιτείται να κάνουμε διαφορετικά από τον νόμο.

Πώς Μοιραζόμαστε τις Πληροφορίες Σας:
Δεν θα μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους χωρίς να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιστάσεις όπως περιγράφεται παρακάτω:

Αναλυτικά
Απαιτούμε από τρίτους να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που μεταφέρουμε σε αυτούς μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μεταφέρθηκαν και όχι να τις διατηρούν για περισσότερο από ό,τι απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.
Επίσης, μπορεί να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τα εξής: (1) για να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, (2) για να επιβάλουμε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ή (3) για να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή αποκτηθεί από άλλη εταιρεία, οι πληροφορίες σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται στον νέο ιδιοκτήτη.

Διατήρηση των Πληροφοριών Σας:
Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά την αδράνεια των λογαριασμών χρηστών ή για όσο χρόνο τις χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως αναλύεται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερες περιόδους όπως καταγραφή / αναφορά σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή για άλλους νόμιμους λόγους όπως επιβολή νομικών δικαιωμάτων, πρόληψη απάτης, κλπ. Λοιπές ανώνυμες πληροφορίες και συγκεντρωτικές πληροφορίες, καμία από τις οποίες δεν σας ταυτοποιεί (άμεσα ή έμμεσα), μπορεί να αποθηκευτούν επ’ αόριστον.

Τα Δικαιώματά Σας:
Ανάλογα με τον νόμο που εφαρμόζεται, μπορεί να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού ή αντίρρησης στην ενεργή επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να μοιραστούμε (μεταφορά) τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλη οντότητα, να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση παρασχέθηκε σε εμάς για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε καταστατική αρχή και τέτοια άλλα σχετικά δικαιώματα, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο [email protected]. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ ή το προφίλ που χρησιμοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ σκοπούς γράφοντας σε εμάς στο [email protected].
Σημειώστε ότι εάν δεν μας επιτρέπετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή αποσύρετε τη συγκατάθεση για να τις επεξεργαστούμε για τους απαιτούμενους σκοπούς, μπορεί να μην είστε σε θέση να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες αναζητήθηκαν οι πληροφορίες σας.

Cookies κλπ.
Για να μάθετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας.

Ασφάλεια:
Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προλάβουμε την απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε στο ακέραιο την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς και το κάνετε με δικό σας κίνδυνο.

Σύνδεσμοι Τρίτων & Χρήση των Πληροφοριών Σας:
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν από εμάς. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν αντιμετωπίζει την πολιτική απορρήτου και άλλες πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που λειτουργεί οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία που μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω συνδέσμου στην Υπηρεσία. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάσετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου μέρους ιστοτόπων ή υπηρεσιών.

Υπεύθυνος Παραπόνων / Προστασίας Δεδομένων:
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορείτε να στείλετε email στον Υπεύθυνο Παραπόνων μας, Παπάζογλου Άννα, Δημητρίου Δρίτσα 5, email: [email protected]. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο.

Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε με το CookieYes.